Liczba odwiedzin strony: 46209 Osób na stronie: 3
 

ABAPAT. BIURO PATENTOWE. URSZULA TRAWIŃSKA
 RZECZNIK PATENTOWY - BIEGŁY SĄDOWY

 
 
ABAPAT. BIURO PATENTOWE. URSZULA TRAWIŃSKA
RZECZNIK PATENTOWY - BIEGŁY SĄDOWY
 
Piasta 16 lok. 5
44-200 Rybnik
Profesja:   rzecznik patentowy

Biuro ABAPAT zostało założone w roku 1995 przez Rzecznika Patentowego Urszulę Trawińską. Od tego czasu świadczymy usługi związane z własnością przemysłową. Występujemy w roli profesjonalnego pełnomocnika przed Urzędem Patentowym RP oraz przed Urzędem Do Spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Wspólnoty OHIM w Alicante i Europejskiego Urzędu Patentowego w Monachium. W zakresie uzyskiwania ochrony patentowej specjalizujemy się w dziedzinie mechaniki, elektrotechniki i górnictwa. Dokonujemy także wycen wartości niematerialnych i prawnych.

Patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe do instytucji europejskich są zgłaszane elektronicznie, on line, co powoduje znaczne obniżenie pobieranych przez te urzędy opłat w stosunku do pobieranych przy zgłoszeniu tradycyjnym, na nośniku papierowym.

Wiele firm korzystało z opinii w zakresie występowania naruszeń cudzych praw wyłącznych co przyczyniło się do zażegnania sporów na etapie postępowania przedsądowego.